ArtSlider

ביטוח בריאות

 

Group-icon      

 

הסדר המאפשר קבלת שירותי רפואה מעבר לביטוח הבריאות הקבוע בחוק. בפוליסה זו קיימים בדרך כלל: מימון תרופות יקרות מחוץ לסל הבריאות, ניתוחים מורכבים בארץ ובחו"ל בידי מומחים, השתלות וטיפולים בחו"ל שאינם כלולים בסל הבריאות, בדיקות רפואיות מורכבות שאינן ממומנות בידי המדינה או קופות החולים, ועוד.

בנייה נכונה ומדויקת של הפוליסה הזו חשובה ביותר, שכן היא מותאמת אישית לכל מבוטח על פי גילו ומצבו הבריאותי. חשוב במיוחד לעשותה בדייקנות ולהסתייע במומחים כדי לא להותיר "חורים" שלא יהיו מכוסים מצד אחד – ומצד שני לא לשלם סכומי כסף גדולים על סעיפים שיתבררו כמיותרים (במקרים של כפל-ביטוח למשל).

ביטוח הבריאות כולל השלמות והרחבות למחלות ספציפיות כגון סרטן למשל וכן ביטוח סיעוד ועוד. בהתאם לצורך.

לקבלת פרטים ומידע